Thursday, June 23, 2011

Õhupalli taltsutaja / The balloon tamer

aerostaadiga sondeerimine, tethersonde soundings, virmalised, aurora borealis
Pealamp heidab valgust oranžpunasele õhupallile, mis vileda tuule käes tansiskleb ja operaatorile veidi muret tekitab. Järjekordne öine mõõtmistsükkel on möödas, saatjaks tähistaeva laotuses hullavate virmaliste sähvatused. Operaatoril on nüüd mõttes vaid üks - soe tuba ja tassike kuuma teed...
Öiseid mõõtmisi tuli Adventdaleni orus teha lennuohutuse kaalutlusel. Kuna tegemist lennujaama lähitsooniga, siis kõige lihtsam ja otstarbekam oli neid vaatlusi teha öisel ajal, mil lennuliiklus vähe aktiivne. Sedasi algas tööpäev pimeduse tunnil, kui nii maapinnal kui ka taevavõlvil tuled süttisid.


Vaisala atmosfääri sondeerimissüsteem (mõõtmaks atmosfääri vertikaalset profiili kuni 2 km kõrguseni) on mind saatnud aastaid maakera erinevates polaarpiirkondades. See on olnud sageli minu võtmeks ukse avamisel võrratult teistsugusesse maailma. 7m
3 suurune heeliumiga täidetud õhupall veab peenikese kevlar nööri otsa riputatud sondid üles pilvede maale, kust elektriline vints nad hiljem alla tagasi toob. Operaator saab tänu raadioside olemasolule kõigega kursis olla arvuti ekraani jälgides.
Kõige maapinna lähedasema õhukihi vertikaalse struktuuri uurimine on oluline mõistmaks atmosfääri dünaamikat ning täpsustamaks kliima- ja ilmaennustusmudeleid. See on kompleksse kliimauurimise üks osasid. Polaaralad oma kättesaamatuse tõttu on olnud vähe uuritud, kuid samas on neil oluline roll täita kogu globaalse kliimasüsteemi toimemehhanismide seisukohalt.


Raske on teha pilte, kus tuleb olla nii kaamera ees kui taga. Seda iseäranis oludes, kus lõikav külm ja vile tuul sunnivad pidevalt mõtlema kiirele lõpetamisele. Tulemus sõltub nii paljudest asjaoludest, et on sageli raske ennustada. Edu saadab enamasti pärast mitmeid ebaõnnestumisi ja kannatlikkuse tõsist proovilepanekut – mõnikord isegi mitte siis. Aga ega teisiti neid emotsioone pildile ei püüakski.


Tänud sõber Audunile, kes lahkelt teadust toetades minu mõõtmisprogrammi majutas!

Mõnusat jaaniussi rohelist ööd kõigile!


The light beam of headlamp illuminates orange-red balloon, which is dancing in the chilly wind and therefore is bit tricky to control for operator. Another night time measurement cycle is coming to an end, accompanied by the northern lights (Aurora Borealis) flashing in the starry heavens. There’s only two things now what operator has in mind – warm room and cup of hot tea...

The measurements in Adventdalen valley were mostly forced to be night time ones because of safety matters of the airspace control. As operated in the approaching zone of airport, it was most reasonable and simple to do it night time, when there is not so much traffic. That’s why routine work started in the hours of darkness, when lights went on, both on the ground as well as on the arch of heaven.


Vaisala’s atmosphere sounding system (for studying vertical profiles of the atmosphere up to 2 km) has been accompanied me for years at different places in polar regions. Often it has been as my key for opening door into the wonderful "other" world. The helium filled balloon in size of 7m3 takes the sondes suspended on the thin kevlar line up to the land of clouds, from where the electrical winch latter brings them back again. Thanks for the radio link operator is able to follow the data stream on the computer screen.
Studying the vertical structure of the lowermost layer of the air (called atmosphere boundary layer) is important to understand atmosphere dynamics and for climate/weather forecast model improvements. It is one part of the whole complex climate studies. Rather inaccessible remote polar regions have been not so well studied but the fact is, that they have an important role to play in the whole global climate system.


Hard work is to take images like this one, where one has te be in front as well as behind of the camera. Particularly in conditions where freezing temperatures and chilly wind force the mind to think only on one thing – how to get things done fast. The result can depend on many circumstances, that is mostly hard to predict. Success will be often earned after many unsuccessful attempts and test of your patience – not always even then. But there's no other ways to capture these emotions.


Many thanks to my friend Audun, who so kindly was supporting and hosting scientific campaign!


Adventdalen'i org Teravmägedel, märts 2010 / Adventdalen valley in Spitsbergen, March 2010