Friday, June 3, 2011

Hullud teadlased / Crazy scientists

Chinare teadusekspeditsioon Põhja-Jäämerel, Chinare cruise on Xue Long
Nad saadavad satelliite maailmaruumi, murravad jäälõhkujatel teed läbi terve Põhja-Jäämere, paigaldavad ookeanitele triivpoisid, sondeerivad meresügavusi ja atmosfääri õhukihte...rajavad triivjääle püsivaid laagreid - kõike ikka selleks, et rohkem ja rohkem teada - meie kliimasüsteemi kohta. Mikro tasandilt makro tasandile.
Kas me teame siis rohkem? - Oo jaa...kahtlemata! Kas me võime kunagi teada täit tõde? - Ei, see pole iialgi võimalik. Loodus jääb meid alati üllatama! See hoiab teaduse elus ja teadlased janused...


They send out satellites into the space, break the ice of Arctic Ocean creating the passage through it. They deploy drifting buoys, sound the ocean depths and air layers of atmosphere, put out the drifting ice camps - and all this for purpose to know more and more - about our climate system. From micro to macro level.
Do we know more? - Oh yes...certainly! Can we ever know the absolute truth about it? - No, this reality never comes. Nature will always take us by surprise! And that keeps science alive and scientists thirsty for knowledge...


Hiina ekspeditsioon jäälõhkujal Xue Long (lumedraakon) kusagil keset Põhja-Jäämerd triivlaagrit jääle seadmas (juuli 2010)
Chinese CHINARE expedition on ice breaker MV Xue Long (Snow Dragon) somewhere in the middle of the Arctic Ocean, deploying drift-ice camp (July 2010)