Thursday, September 19, 2013

Sulgimise aeg / Moulting time

Teravmägede lumepüü (Lagopus muta hyperborea) vahetab oma suvise sulekasuka talvise vastu.
Ta on ainus maapinnal elutsev lind, kes elab saarestikus aastaringselt. Lumepüü alamliigina on Teravmägede asukas suurem ja raskem kui mandril elutsevad liigikaaslased ja ka rabapüü.


Svalbard rock ptarmigan (Lagopus muta hyperborea) is changing into winter plumage. It's the only land-inhabiting bird which resides in the archipelago throughout the year. Svalbard rock ptarmigan is a sub-species of the rock ptarmigan (Lagopus muta). It is larger and heavier than either the rock ptarmigan or the willow ptarmigan on mainland.


Sügis Teravmägedel 2012 / Autumn in Svalbard 2012

Monday, September 16, 2013

Otsustav hetk / The decisive moment

Ühe jääskulptuuri jaoks on kätte jõudnud elu otsustav hetk. Shakespeare'i parafraseerides võiks nüüd küsida - minna või mitte minna. Paraku ei näi seekord lõpuks ikkagi valikut olevat, sest vaateplatvormiks olev sein on samuti jää, mis varem või hiljem ikkagi sulab.
Kuid sarnasel viisil on meiegi elu täis neid otsustavaid hetki, ja kes siis ütleks meile, millise valiku kasuks otsustama peaksime. Kas usaldame oma sisetunnet, võtame me julguse astuda vastu väljakutsele, või eelistame hoopiski turvalisemat ja järgiproovitut. Raske öelda, sest iga kord võib olla erinev.

Võin vaid nii palju öelda, et pärast mõnda päeva kohal viibides jäi see jäätükk minust ikka sinna oma otsust vaagima.


For one ice sculpture the decisive moment of its life has been reached. Paraphrasing Shakespeare one could ask now - go or not to go. Unfortunately, ultimately there is still no choice at this case as the viewpoint where it stands is also formed by ice. And that ice sooner or later must melt anyway.
But in a similar manner our life can be full of these decisive moments and who could tell us then what choice we should make. Do we trust our internal feeling, have we a courage to face the challenege, or perhaps would better stay on the safe side. Hard to say as every case can be different.

All what I can say, is that when I left that place after some days, this ice piece had still not made up its mind.


Gröönimaa 2008 / Greenland 2008

Sunday, September 15, 2013

Must nina / The black nose

Seal on karu! Kus on karu?
Must nina annab ära...


There is a bear! Where is the bear?
The black nose betrays...


Põhja-Jäämeri 2007 / Arctic Ocean 2007

Tuesday, September 10, 2013

Huntide maa / The Wolfland
Pildil kujutatu on koht kus nad elavad, kus see ulguminegi lindistatud on.
The image shows the place where they live, where the howling has been recorded.


Mütoloogia ja folkloor on täis lugusid huntidest. Hunt on ilmselt see metsloom, kes meie kuulsate müütide ja legendidega enim seotud. Paraku on teda seal kujutatud mitte just hea tegelaskujuna. Alateadlik hirm, mida me huntide vastu tunneme, pärineb ilmselt juba meie esivanematelt, kelle rajad huntide omadega millalgi liigagi sageli kohtuma hakkasid. See on toonud huntidele üsnagi halva kuulsuse, mille tulemusel on kujunenud meie vägivaldne ja tõrjuv hoiak nende suhtes. Huntide suhtes tuntavast instinktiivsest hirmust sai ka meie metsade ja ürglooduse hirmuäratav sümbol. Olend, kes kunagi sümboliseeris jõudu ja vaprust, muutus sünge ja metsiku kujundiks. Ometi on hundid loodusmaastiku ja ökosüsteemi loomulik osa - vägagi vajalik osa.
Kui mingil helil loodusmaastikus võiks olla jõudu, sõltumatust ja taltsutamatust sümboliseeriv tähendus, siis minu jaoks oleks see huntide ulgumine - tõeliselt ürgne kutse!


Mythology and folklore is full of stories about wolves. Wolf is probably a wild beast, that has been most deeply embedded in many of our famous myths and legends. But mostly presented as a not good character. Subconscious fear what we feel against wolves probably origins already from our ancestors on early days when paths of these two started to cross too many times. That has brought to wolves rather bad reputation what has resulted with our violent and resistant attitude against them. An instinctive fear of the wolf became a fearsome symbol of our woods and wild nature. Creature that once symbolised strength and courage became dark and savage. Yet, they are a natural part of the landscape and the ecosystem - a very needed part.
If there could be a sound in wild landscape what could symbolize strength, independency and untamableness, then for me it would be the howling of the wolves - a truly call of the wild."The Wild still lingered in him and the wolf in him merely slept."
Jack London, White Fang


Huntide maa / The Wolfland
Monday, September 2, 2013

Kes lasi lapsed välja! / Who let the kids out!

Kooliaeg algas! Lapsed on tagasi tänavatel, kuid osalt oma mõtetes ikka veel suves. Autojuhid olge liikluses nüüd tähelepanelikumad!


Schooldays started! Kids are back on streets. But their mind keeps still partly in summer. Drivers, be extra careful while you are in traffic now!


September

Sunday, September 1, 2013

Ebatäiuslikkus teeb elu huvitavamaks kui täiuslikkus / Imperfection makes life more interesting than perfection

Järjekordne piksenoolte kogum on Zeusi poolt teele saadetud. Kuid paar neist juhtuvad paraku sõlme minema - juhtub parimatelgi!


Another bunch of lightning strikes has released from Zeus thunderbolt. But couple of them happened to have knots inside - It happens, even with the best ones!


Mälestusi kesksuvest 2013 / Memories from midsummer 2013