Thursday, September 19, 2013

Sulgimise aeg / Moulting time

Teravmägede lumepüü (Lagopus muta hyperborea) vahetab oma suvise sulekasuka talvise vastu.
Ta on ainus maapinnal elutsev lind, kes elab saarestikus aastaringselt. Lumepüü alamliigina on Teravmägede asukas suurem ja raskem kui mandril elutsevad liigikaaslased ja ka rabapüü.


Svalbard rock ptarmigan (Lagopus muta hyperborea) is changing into winter plumage. It's the only land-inhabiting bird which resides in the archipelago throughout the year. Svalbard rock ptarmigan is a sub-species of the rock ptarmigan (Lagopus muta). It is larger and heavier than either the rock ptarmigan or the willow ptarmigan on mainland.


Sügis Teravmägedel 2012 / Autumn in Svalbard 2012

Monday, September 16, 2013

Otsustav hetk / The decisive moment

Ühe jääskulptuuri jaoks on kätte jõudnud elu otsustav hetk. Shakespeare'i parafraseerides võiks nüüd küsida - minna või mitte minna. Paraku ei näi seekord lõpuks ikkagi valikut olevat, sest vaateplatvormiks olev sein on samuti jää, mis varem või hiljem ikkagi sulab.
Kuid sarnasel viisil on meiegi elu täis neid otsustavaid hetki, ja kes siis ütleks meile, millise valiku kasuks otsustama peaksime. Kas usaldame oma sisetunnet, võtame me julguse astuda vastu väljakutsele, või eelistame hoopiski turvalisemat ja järgiproovitut. Raske öelda, sest iga kord võib olla erinev.

Võin vaid nii palju öelda, et pärast mõnda päeva kohal viibides jäi see jäätükk minust ikka sinna oma otsust vaagima.


For one ice sculpture the decisive moment of its life has been reached. Paraphrasing Shakespeare one could ask now - go or not to go. Unfortunately, ultimately there is still no choice at this case as the viewpoint where it stands is also formed by ice. And that ice sooner or later must melt anyway.
But in a similar manner our life can be full of these decisive moments and who could tell us then what choice we should make. Do we trust our internal feeling, have we a courage to face the challenege, or perhaps would better stay on the safe side. Hard to say as every case can be different.

All what I can say, is that when I left that place after some days, this ice piece had still not made up its mind.


Gröönimaa 2008 / Greenland 2008

Sunday, September 15, 2013

Must nina / The black nose

Seal on karu! Kus on karu?
Must nina annab ära...


There is a bear! Where is the bear?
The black nose betrays...


Põhja-Jäämeri 2007 / Arctic Ocean 2007

Tuesday, September 10, 2013

Huntide maa / The Wolfland
Pildil kujutatu on koht kus nad elavad, kus see ulguminegi lindistatud on.
The image shows the place where they live, where the howling has been recorded.


Mütoloogia ja folkloor on täis lugusid huntidest. Hunt on ilmselt see metsloom, kes meie kuulsate müütide ja legendidega enim seotud. Paraku on teda seal kujutatud mitte just hea tegelaskujuna. Alateadlik hirm, mida me huntide vastu tunneme, pärineb ilmselt juba meie esivanematelt, kelle rajad huntide omadega millalgi liigagi sageli kohtuma hakkasid. See on toonud huntidele üsnagi halva kuulsuse, mille tulemusel on kujunenud meie vägivaldne ja tõrjuv hoiak nende suhtes. Huntide suhtes tuntavast instinktiivsest hirmust sai ka meie metsade ja ürglooduse hirmuäratav sümbol. Olend, kes kunagi sümboliseeris jõudu ja vaprust, muutus sünge ja metsiku kujundiks. Ometi on hundid loodusmaastiku ja ökosüsteemi loomulik osa - vägagi vajalik osa.
Kui mingil helil loodusmaastikus võiks olla jõudu, sõltumatust ja taltsutamatust sümboliseeriv tähendus, siis minu jaoks oleks see huntide ulgumine - tõeliselt ürgne kutse!


Mythology and folklore is full of stories about wolves. Wolf is probably a wild beast, that has been most deeply embedded in many of our famous myths and legends. But mostly presented as a not good character. Subconscious fear what we feel against wolves probably origins already from our ancestors on early days when paths of these two started to cross too many times. That has brought to wolves rather bad reputation what has resulted with our violent and resistant attitude against them. An instinctive fear of the wolf became a fearsome symbol of our woods and wild nature. Creature that once symbolised strength and courage became dark and savage. Yet, they are a natural part of the landscape and the ecosystem - a very needed part.
If there could be a sound in wild landscape what could symbolize strength, independency and untamableness, then for me it would be the howling of the wolves - a truly call of the wild."The Wild still lingered in him and the wolf in him merely slept."
Jack London, White Fang


Huntide maa / The Wolfland
Monday, September 2, 2013

Kes lasi lapsed välja! / Who let the kids out!

Kooliaeg algas! Lapsed on tagasi tänavatel, kuid osalt oma mõtetes ikka veel suves. Autojuhid olge liikluses nüüd tähelepanelikumad!


Schooldays started! Kids are back on streets. But their mind keeps still partly in summer. Drivers, be extra careful while you are in traffic now!


September

Sunday, September 1, 2013

Ebatäiuslikkus teeb elu huvitavamaks kui täiuslikkus / Imperfection makes life more interesting than perfection

Järjekordne piksenoolte kogum on Zeusi poolt teele saadetud. Kuid paar neist juhtuvad paraku sõlme minema - juhtub parimatelgi!


Another bunch of lightning strikes has released from Zeus thunderbolt. But couple of them happened to have knots inside - It happens, even with the best ones!


Mälestusi kesksuvest 2013 / Memories from midsummer 2013

Thursday, August 29, 2013

August - udune kuu / An August - the misty month

Sügis läheneb.

The approaching fall.


Kagu-Eesti künklik maastik / Southeast Estonian hillscape

Friday, August 23, 2013

Milline kogemus! / What an experience!

Minu mäletamist mööda pole ma kunagi linttraktori roolis istunud. Kuid nüüd, 89 kraadi põhjalaiusel, keset Põhja-Jäämerd oli mul esmakordne võimalus seda teha. Vahva kamraad (venelaste MI8 helikopteri mehaanik ja lennuraja ekspert, kelle nime ma kahjuks olen unustanud) pakkus mulle ja Audunile võimalust traktori kangide taga kätt proovida. See oli tore mänguline hetk, enne kui 1600 kilomeetri pikkune lõunasse marss võis alata.


As much as I could remember, I had never been driving a caterpillar. Now, at latitude 89 North, in the middle of the Arctic Ocean, I had finally chance to do it. A great comrade (Russian MI8 engineer and runway expert, who's name I have unfortunately forgotten) offered me and Audun an opportunity to drive runway caterpillar. That was a great play before 1600 km long march started.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Thursday, August 1, 2013

Ehk tuleb keegi veel... / Might somebody still come...

Need, kes siin elasid, on nüüdseks läinud. Kuid kusagil võib olla keegi, kes just sellist paika vajaks. Koht ootab järgmist...


Those who lived here are gone for now. But someone, somewhere might just have need for this. The place is waiting for the next one...


Minu kodumaa, juuli 2013 / My homeland, July 2013

Wednesday, July 31, 2013

Suvetaeva iludus mesosfäärist / Summer sky beauty from mesosphere

Helkivad ööpilved. Polaarmesosfääri pilved, mis suvisel ajal nähtavad kesköö paiku põhjataevas. Meteoroloogiline fenomen esineb umbes 50°-70° põhja- ja lõunalaiusel ligikaudu 75-85 km kõrgusel. Tegemist on kõrgeimate pilvedega maakera atmosfääris, mis nähtavad ainult tänu allpool horisonti olevale päikesele.


Night-shining clouds or Noctilucent clouds from a Latin name. Polar mesospheric clouds, what are visible in the upper atmosphere (about 75-85 km) in the northern sky at twilight time. Meteorological phenomenon can be seen at latitudes between 50° and 70° north and south. They are the highest clouds in the Earth's atmosphere, and are visible only when illuminated by sunlight from below the horizon.


Eestimaa suvetaevas juulis / Estonian summer sky in July


Wednesday, July 24, 2013

Kruusafilter / Gravel filter

Kuiva kohta polnud - tuppa astudes jäi põrandale loik. Kaamera displei andis error teadet, kuid pärast kuivatusprotseduure töötas jälle.


Totally soaked - and once stepped across the door, a little pond appeared on the floor. Camera display was giving an error message, but after drying up, it worked again!


Juuli Eestimaal / July in Estonia

Saturday, July 20, 2013

Vikerkaare kuu / The rainbow moon

Kuu ja vikerkaar - mitte just sageli kaaslased taevavõlvil. Täna aga juhtus minu jaoks olema see päev.


The moon and the rainbow - not often you could see these two together. Today was the day to me.


Juuli Eestimaal / July in Estonia

Wednesday, July 10, 2013

Linnud ja jäised mäed / Birds and bergs


Fotopaber täis kärbsemusta. Elu triivis kohale.

Photopaper full of fly-blow. Life has drifted in.


Põhja-Jäämeri Seitsme saare lähistel / Arctic Ocean somewhere close to Seven Islands

Thursday, June 6, 2013

See Suur "MIKS" / The Great "WHY"

Miks me seda teeme?
Viimane National Geographicu number otsib vastuseid rohkem teadusliku poole pealt. Üheks võlusõnaks on siin dopamiin! See on meie kütus, mis aidanud piire nihutada juba sajandeid.

 
Why we do it?
The latest issue of National Geographic searches the answer from a more scientific perspective. One of the magic word here is dopamine! This is our fuel what for centuries has helped us to push the limits.

Find out more from the story "The Mystery of Risk"


Põhja-Jäämeri 2012 / The Arctic Ocean 2012

Thursday, May 23, 2013

Kuhu see lumi siis kadus? / Where the heck snow got?

Peaaegu et viimane ränk pingutus - vedades kajakke üle moreeni.


Almost the final push - pulling kayaks across the moraine.


Arctic Return Adventure Tour 2012

Wednesday, May 15, 2013

Treeni oma vaimu! / Train your spirit!

Olles kord vastu võtnud põhjapooluse väljakutse, tuleb sul selleks ka vaimu treenida. Raske on ennustada, kui valmis üldse võib olla tolleks päevaks, mil sa lõpuks poolust kohtad.

Malaisia kotkad, kes valmistumas langevarjuhüppeks põhjapoolusel, kohtavad harjumatut lund ja jäist külma Teravmägedel. Nüüd on aga hilja oma otsusest taganeda. Viimane meelestatuse test enne pooluse invasiooni.


Once you have decided to challenge the North Pole, you must train your spirit. How ready one could be for the day when facing the North Pole itself, is hard to predict.

Members of Malaysian Sky Diving expedition to the North Pole meet the unfamiliar snow and freezing temperatures in Svalbard. Now is too late to back off. Last test of spirit is given before the invasion to the pole.


Teravmäed 2007 / Svalbard 2007

Saturday, May 11, 2013

Emadepäev / Mother's Day

Pühapäeval (12.05) on see päev. Ärge unustage neid!


Sunday (12.05) is the day. Do not forget them!


Friday, May 3, 2013

Hülga mugavustsoon! / Leave the comfort zone!

Milline on see elu seal, kus lõpeb mugavustasand? Kas usud, et  see võib voolata läbi piseimate veresoonte, muuta väikseimad keharakud tohututeks energia purseteks?
Kui usud - siis ta raputab sind, ületab sinu kujutlusvõime. Külmetab ja põletab samal ajal. Paljutki, mida pole kunagi varem kogenud võib nüüd ilmsiks saada. Ta kogub kokku suurimad emotsiooonid ja paneb sind tundma nii elavana.


What a life lies there where comfort ends? Do you believe that it could flow through the smallest blood vessels, could turn tiniest cells of your body into an enormous energy burst?
If you do believe - then it shakes you, goes beyond your imagination. It freezes and burns at a same time. Many things you have never seen before can float to the surface now. It gathers the greatest emotions and makes you feel so alive.


"Security is mostly a superstition. It does not exist in nature, nor do the children of men as a whole experience it. Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure, or nothing."

Helen Keller


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Friday, April 12, 2013

Õhus on armastust / Love is in the airTundub, et viimaks hiilib kevad siiski ligi ja võtab oma koha sisse. Vähemasti linnurahvas paistab asja tõsiselt võtvat.


Seems that finally spring sneaks in. At least birds are taking things seriously.


Tiirude õrnusehetk / Moment of tenderness for terns

Thursday, April 4, 2013

Rummikoogid / Rum cakes

Suusamatkapäeva hiline tund oli kätte jõudmas ja kõht andis märku, et aeg on laagripaik leida. Ühtäkki hakkas aga heinamaa serval silma trobikond rummikooke. Keegi lahke inimene oli need sinna jätnud. Lumeglasuurgi kenasti peal! Head isu!


It was getting late on a day of ski trip and stomach kept telling me that it is time to set up camp. All at once I came to notice these bunch of rum cakes. One kind person must have left them there. Nicely glazed with snow on top! Bon appetite!


Karula 2013 / Karula National Park 2013

Sunday, March 24, 2013

Karula / "Karula"

Kuppelmaastikul, mille nimetus viitab karude olemasolule.


On a hill country which name indicates to the existence of brown bears.


Eesti suusatalv 2013 / Estonian winter ski 2013

Friday, March 15, 2013

Universaalne tööriist / Universal tool


Kui laeva peamehaanik Guillaume läks välja, et proovida käivitada üht omapärast vene traktorit, mis meil Tara triivil kaasas oli, siis arvasin, et võiksin talle ehk abiks olla. Olin ma ju varem vene traktoritega mõningal määral kokku puutunud.
Esimese asjana tegin peamehaanikule selgeks, et üks tõeliselt vajalik tööriist vene tehnika juures on haamer. Sellega saab jagu enamikest probleemidest.
Järgmisena lõi ta lahti traktori tööriistakasti ja arvake ära, mis oli see ainuke tööriist seal kastis - muidugi haamer!
Peamehaanik oli rõõm ise.


When chief engineer Guillaume went out to test a Russian tractor, an unique machine we had on a Tara drift, I offered him my help. Because I had had some experiences with Russian tractors before.
First I tried to explain him that there is one truly necessary tool what could fix most of the problems. And this tool is a hammer.
Next thing he opened tractor's toolbox and guess what! Only tool he could find there was a hammer!
"What did I tell you!"
Chief engineer was happiness himself.


Tara jäätriiv, Põhja-Jäämeri 2007 / Tara Arctic drift, Arctic Ocean 2007

Tuesday, March 12, 2013

Kooriku hooaeg / Crusty season

Enne kevade tulekut saabub see talve periood, kus lumikate saab koorikuga kaetud. Nüüd suusata, kus iganes tahad. Radu pole enam vaja. Imeline aeg, mis mulle lapsepõlve meenutab.


Just before the arrival of spring winter gets into the phase where snow will be covered with a crust. Now you could ski wherever you want. No need for the ski tracks anymore. Wonderful time, what reminds me of childhood.


Eesti 2013 / Estonia 2013

Friday, March 8, 2013

Looduse looming / Nature's creation

Kohtasin seda jäälille Põhja-Jäämerel sulaveelombi pinnal. Midagi sarnast pole ma ei varem ega hiljem kohanud. Ei oska seda kuidagi seletada.


I met that ice flower in the Arctic Ocean on the surface of the melt pond. I have never seen anything like this before, neither later. I cannot really explain it.


Põhja-Jäämeri 2007 / Arctic Ocean 2007

Tuesday, March 5, 2013

Tundmatu maailm... / The world unknown...

...laiub sinu ees. Mida veel oodata, mine ja avasta! Mine ja koge! Nii on kord elu seatud.


...lies ahead in front of you. What you could wait, go and discover it! Go and experience it! That's the way life is.


Randtiiru poeg astumas valguse suunas, Teravmäed 2009 / Arctic tern chick walks towards the light, Svalbard 2009

Sunday, March 3, 2013

Lapsed õue! / Let the kids out!

Kevadtalvine päike käib aina kõrgemalt andes rohkelt lisaenergiat ning varustades väärt D-vitamiiniga. Nüüd on küll ülim aeg talverõõmude nautimiseks!


Winter-spring sun goes higher and higher. It gives extra energy and provides with a valuable vitamin D. It's about time to enjoy the joys of winter!


Lumenauding 2013 / Enjoyment of snow 2013

Monday, February 25, 2013

Suusabaas / Ski base

Suusabaasis polnud rajad sisse aetud. Kõik oli lumme mattunud ja sportlased kuskil ära...
Ja ikkagi helises kõrvus Kalmer Tennosaare lauldud vana tuttav viis.


There was no ski tracks available at ski base. It was all snow-covered and athletes somewhere away.


Eesti suusatalv 2013 / Estonian winter ski 2013

Thursday, February 21, 2013

Naeratus näol / A smile on your face

Peale seitskümmet päeva on veel natuke jäänud ja peagi paistab künka tagant kodufjord. See on hetk, mis on väärt iga pingutust, kannatust ja hingetõmmet.


After seventy days a little more is left and soon over the hill home fiord will be seen. It's a moment what is worth of every single effort, suffering, and breath you have done.


Arctic Return Adventure Tour 2012

Friday, February 15, 2013

Teravuse aeg / Time of sharpness


Hooldemeestel on pingelised ajad. Nädalavahetusel sõidetakse järjekordne Tartu Maraton. Täna alustab Val di Fiemme poole sõitu aga koondise hooldemeeskonna buss, pardal sadu paari suuski ja teist sama palju määrdevariante. Head teed neil minna! Järgmisel nädalal läheb siis lahti...
http://www.fiemme2013.com


Rahvuskoondise hooldemees Taavi Palo.


Ski service guys have a stressful times. Another Tartu ski marathon (http://www.tartumaraton.ee) will be held at the weekend. Today National Ski Service van, hundreds of skies and huge variety of waxes on board, will start a long drive to Val di Fiemme in Italy. Godspeed! Next week it will start...
http://www.fiemme2013.com

Taavi Palo from a national ski service.

Thursday, January 31, 2013

Kätte sain! / Gotcha!

Randtiiru saadab püügiedu.


Successful catch for the Arctic Tern (Sterna paradisaea).


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012

Sunday, January 27, 2013

Kõrgeim Baltimaades / Highest in Baltics

Suur-Munamägi ja Plaksi küla


The Great Egg Hill and Plaksi village.


Eesti 2012 / Estonia 2012

Tuesday, January 22, 2013

Tõus jäämäel / Ascent on the iceberg

Mõnikord on see võimalik.


Sometimes it can be done.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Saturday, January 19, 2013

Millest oled sa tehtud! / What are you made of!


Ma ei tea küll paremat kohta, mis inimese meelekindluse ja kannatuse sedavõrd proovile paneks, kui seda Põhja-Jäämeri võib teha. Liikumine ebakindlal aluspinnal, mis ise on pidevas liikumises ja muutumises, on omamoodi kogemus, mis aegajalt südame alt õõnsaks teeb. Vaatad näkku oma sügavaimatele hirmudele.
Inimene on üks tujukas olend. Tema meeleolu võib olla muutlik. Pean seda üsna inimlikuks. Kui mitmeid kordi tundsime, et me ei vea välja...ja kui mitmeid kordi tundsime, et saame hakkama. Täna polnud eilne ja homne polnud tänane. Ma pole küll kusagil varem loodusjõudu sedavõrd ehedal kujul tunnetanud. Kui armetud me vahel olime :)

"Ainsa elusa kübemekesena rändab ta läbi surnud maailma tontlike lagendike, värisedes oma hulljulguse pärast, tundes, et ta elu pole rohkem väärt kui viletsal ussikesel. Kutsumata tulevad kummalised mõtted, ja kõigi asjade olemus otsib väljendust. Inimest valdab hirm surma, jumala, kõiksuse ees, lootus ülestõusmisele ja elule, igatsus surematuse järele - aheldatud olemuse asjatu püüd. Kui üldse kuskil, siis ainult siin on inimene üksi oma jumalaga."

Jack London "Valge vaikus"


I do not know better place, what could put mans spirit and patience to such a test, as it can be done by Arctic Ocean. It is a unique experience to walk on an uncertain surface, what itself is in a constant move and change. That makes you feel hollow inside. You are facing some of your deepest fears.
Man is a moody creature, whose state of mind can be variable. I find it to be rather human. How many times we felt that we not gonna make it...and yet, how many times we felt that we can handle it. Today was not as yesterday and tommorrow was not as today. I have never before felt power of nature in so quintessential way. How miserable we sometimes were :)

"Sole speck of life journeying across the ghostly wastes of a dead world, he trembles at his audacity, realizes that his is a maggot's life, nothing more. Strange thoughts arise unsummoned, and the mystery of all things strives for utterance. And the fear of death, of God, of the universe, comes over him - the hope of the Resurrection and the Life, the yearning for immortality, the vain striving of the imprisoned essence - it is then, if ever, man walks alone with God."

Jack London "The White Silence"


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Thursday, January 17, 2013

Väljavaade - helge või trööstitu? / Outlook - bright or bleak?

Süstaga aerutades on vaatenurk tunduvalt madalam kui seda suusatades. Seetõttu on raske edasiliikumise teed prognoosida. Aga seda on vaja teha, kui ollakse keset lahvanduste ja ujuvate jääpankade kaost. Kõik teed ei vii siiski lõuna poole. Audun ajab end püsti, et otsida võimalikku läbipääsu.


The one who's paddling has much lower angle of view than the one on skies. Finding an optimal route ahead is therefore even harder. But you need to search it if you are in the middle of the chaos of open leads and ice floes. Not all the possible roads lead you to South. Audun stands up to scout for the possible passage.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012
ARCTIC RETURN ADVENTURE TOUR

Thursday, January 10, 2013

Viiejalgne / Five legged

Üks viiejalgne olend on kuuvalgel ööl hilja peale jäänud.

Eredaid elamusi ja meeldejäävaid tabamusi kõigile looduspiltnikele alanud aastaks!


One five legged creature on a late hour in a moonlit night.

Vivid experiences and memorable captures to all nature photographers for the started year!


Lõuna-Eesti 2009 / South-Estonia 2009

Tuesday, January 8, 2013

Kui päev saab läbi... / When the day is over...

...on käes vaikuse ja rahu aeg. See on mõtiskluste aeg.
Päikese kadumine isegi krõbedas pakases jätab ometi sooja tunde. Küllap on selle olemuses sedavõrd palju homse lootuse sütitavat toimet.
Uus koit toob uut energiat ja õhtune lootus sisendab usku järgnevaks päevaks.


...it's time for silence and peace of mind. It's a meditative time.
Even in bitterly cold setting sun could leave a warm feeling. Perhaps because it has so much warmth from the hope of a new day.
New dawn brings new energy and last eve hope gives a faith for the coming day.


Päike magama heitmas Haanja metsade ja küngaste taha / Sun sets up sleep behind the woods and hills of Haanja upland