Monday, October 31, 2011

Kaotatud sarved / The lost antlers

põhjapõdra sarved Teravmägedel, antlers of Svalbard reindeer (Rangifer tarandus)

Põhjapõdralt...

From a Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)...


Diabas’ linnulaat, Teravmäed suvi 2009 / Diabas bird cliff, Spitsbergen summer 2009

Thursday, October 27, 2011

Kahe masti kutse / Call of the two masts

Tara mastid lumisel horisondil, Tara masts at the snowy horizon

Tara triivi ajal, merejääl liikudes, järgisime üht teatud tüüpi reeglit. Mis iganes kaugustesse ja suundadesse jalad meid laevast kandsid, oli üks kindel pidepunkt, mida meeles tuli pidada ja silmadel otsida lasta – need olid Tara kaks masti, mida oma nägemisulatuses hoidsime. Olles meile justkui majakaks, kutsusid nad tagasi “koju” ainsasse varjupaika sel lõputul avarusel.
Küllap vist mingis tähenduses püsib kahe masti kutse alati nende hinges, kes selle laevaga kord lähemalt seotud on olnud.


During Tara drift, we were following one certain rule when moving on sea ice. Whatever distances and directions our feet were carrying us from the ship, there was one thing you had to keep in mind and let your eyes look for it – these were two masts of Tara, what we kept in our visual range. Like a lighthouse, they were calling us back “home” the only shelter we had on this vast expanse.
Perhaps in some meaning the two masts call will always stay in those hearts, who once have been closely connected with this ship. 


Tara transpolaarne triiv 2007 / Tara transpolar drift 2007

Tuesday, October 25, 2011

Ustavad semud / Faithful fellows

Siberi koerad Tara triivil, Siberaian dogs on Tara drift

Tiksi ja Zagrei, kaks kamraadi Siberist, olid ustavad meeskonnakaaslased kogu Tara triivi jooksul. Praeguseks on nad jätnud oma maise teekonna ja rändavad loodetavasti kusagil parematel jahimaadel. Olgu neil siis jalg kerge ja hingel arktilist avarust. Puhake rahus! Jääme teid mäletama vahvate semudena.


Tiksi and Zagrey, two comrades from Siberia, were faithful members of the crew during the entire drift of Tara. For now, they both have left Earthly journey and hopefully moved to better hunting grounds. Wish them light foot and expanse of arctic for their souls. Rest in peace! You will be remembered as the great fellows.


Tiksi (vasakul) ja Zagrei, Tara triiv 2007 / Tiksi (left) and Zagrey, Tara drift 2007

Thursday, October 13, 2011

Koostöö / The collaboration

inimene ja koer ületamas jää lahvandust, a man and dog crossing the lead

Kuigi koera peetakse inimese parimaks sõbraks ja sellel sõprusel on pikk ajalugu, ei pruugi see ometi tähendada, et need kaks alati ühel meelel oleksid. On hetki, kus nende arvamused võivad lahku minna ja koostöö mitte nii ladusalt sujuda - või vähemasti mitte nii sünkroonselt. Seda iseäranis juhul kui kokku saavad kaks kanget karakterit. Aga egas need pisinüansid siis veel sõpru lahuta:)

Minu siirad vabandused sõber Audunile, et ma jultunult kaamera taga kaadreid klõpsisin, selle asemel et talle appi rutata. Pealegi, oli see ju kõigest sulaveelomp;)


Despite the fact, that dog has been considered as a best friend of man, and this friendship has a long history, it still doesn’t have to mean that these two always have to see eye to eye on all things. There are moments, where their views can diverge and and collaboration just not works so smoothly - or at least not so synchronized. It can particularly happen, when there will meet two strong characters. But of course, none of these small nuances can separate good friends:)

My sincere apologies to friend Audun, that I cruelly kept shooting frames behind the camera, instead of running to help him. After all, it was just a melt pond;)


Tara ekspeditsioon, Põhja-Jäämeri 2007 / Tara expedition, Arctic Ocean 2007

Thursday, October 6, 2011

“Võimatu ülesanne” / “Mission impossible”

building a skiway on the ice, ehitades lennurada jääle
Jää piigid ja kirkad, kühvlid ja kelgud...ning muidugi vana hea Buraan. Kaevamine ja vedamine, tõukamine ja raiumine, kühveldamine ja tasandamine – nii ehitatakse lennurada Põhja-Jäämere jääle. Teinekord võib see olla üsna tänamatu töö, sest loodus otsustab peagi teha oma mõningased korrektuurid, ja sul tuleb otsast peale hakata.
Kuidagi saime siiski maandatud ja õhku tõustud need plaanitud lennud – seda isegi sügisel, mis iseenesest on juba üsna hullumeelne, sest pärast suvist sulamist on Arktika merejää jõudnud oma miinimum seisuni.


Ice peaks and -axes, shovels and sledges...and of course good old Buran (snowmobile). Digging and pulling, pushing and breaking, shoveling and flattening – that’s how you build a skiway on the sea ice of the Arctic Ocean. This can be sometimes quite ungreatful job as nature decides to make some own corrections, and you have to start over.
Somehow it was managed to land and take off all the planned flights - even in autumn, what itself is quite a crazy, as after summer melt Arctic sea ice has reached to it’s minimum.


Järjekordset lennurada ehitades. Tara ekspeditsioon, Põhja-Jäämeri 2007 / Building another skiway. Tara expedition, Arctic Ocean 2007

Monday, October 3, 2011

Jäärüsi / Rubble ice

Polaaruurija, püüdes leida kadumaläinud teadusinstrumenti, otsib läbipääsu teda ümbritsevast rüsijää kaosest.


Researcher is observing his way through the chaotic jumble of ice fragments, while searching the lost scientific instrument.


Tara ekspeditsioon, Põhja-Jäämeri 2007 / Tara expedition, Arctic Ocean 2007