Monday, August 29, 2011

Zeppelini mägi / Zeppelin mountain

white world images, Zeppelin mountain, Zeppelini mäed, mäed, Moon, Kuu, Svalbard, Spitsbergen, Teravmäed, Ny-Ålesund, NILU, atmospheric research station, atmosfääriteadus
Ny-Ålesundi teadusjaamade asula kohal, mis üks maailma põhjapoolsemaid püsiasustusi (78,9° põhjalaiust), kõrgub Zeppelini mägi (554m). Mäetippu, kuhu viib köisraudtee, on rajatud atmosfääri uurimise observatoorium, kus peatähelepanu pööratud õhu keemilisele koostisele. See on üks sarnaste jaamade rahvusvahelisest võrgustikust (Global Atmospheric Watch network). Peamised operaatorid seal on NILU (Norwegian Institute for Air Research) ja Stockholmi ülikool. Siin jälgitakse nii kasvuhoonegaaside konsentratsioone, orgaanilist ja anorgaanilist saastet, raskemetallide konsentratsiooni, osooni ja palju muud iseäranis atmosfääri keemiaga seotut. Vaatlusprogramm on kaasatud mitmetesse rahvusvahelistesse projektidesse.

Mäe enda nimi viitab muidugi kuulsale õhulaevale (tsepeliin) Norge, mis 1926. aastal Amundseni, Nobile ja Ellsworthi eestvõttel oma edukat lendu üle põhjapooluse just siit asulast alustas.Over the settlement of research stations in Ny-Ålesund, one of the world’s northermost settlements (78,9° N), towers Zeppelin mountain (554m). At the top of the mountain, which is accessed by cable car, is builted atmospheric research station, where main attention is provided to the air chemistry. This station is part of the international network of similar others (Global Atmospheric Watch network). Main operators in Zeppelin station are NILU (Norwegian Institute for Air Research) and University of Stockholm. Here is monitored greenhouse gases, organic and inorganic pollution, distribution of toxic pollutants like heavy metals, as well as ozone and many other consentrations/substances. The monitoring programme is engaged and active in several international projects.


Mountain name itself, indicates to famous airship (zeppelin) Norge, what in 1926 started here, in this settlement, for the successful flight over the North Pole, initiated by Amundsen, Nobile and Ellsworth.Zeppelini mäe uurimisjaam kuuvalgel ööl, märts 2009 / Zeppelin mountain research station in moonlight night, March 2009

Thursday, August 25, 2011

Koputus / The knock

Sügise värvid ja veepiisad aknaklaasil, Fall colors and water drops on window
Peatu hetkeks ja kuulata – kas kuuled? Tõmba üks tugev sõõm õhku – kas tajud lõhna? Miskit on nagu õhus – kas tunned! Sügis on kohal...ta koputab su aknale...


Stand still for moment and listen – can you hear it? Sniff deeply once – can you smell it? There’s something in the air – can you feel it! Fall is here...it knocks on your window...Koduaken, sügis 2010 / Home window, fall 2010

Monday, August 22, 2011

Idarannik / East coast

Teravmägede idarannik Storfjorden, East Coast of Spitsbergen in Storfjorden
Teravmägede idarannik, külm ja tuuline kant, on olnud mulle üheks lemmikpaigaks seal saarestikus.


East coast of Spitsbergen, cold and windy place, has been one of my favorite in this archipelago.Lume- ja rüsijää vallid Storfjordis (Suur fjord), talv 2008 / Snowdrift and pressure ridges in Storfjorden (Great fjord), winter 2008

Friday, August 19, 2011

Randtiirudel on pojad / Arctic Terns have chicks

Täiskasvanud randtiir (Sterna paradisaea) koos pojaga, Arctic tern with chick
Kui palju aega kulus, et leida tiirupoeg pildilt üles;) Loodus on neid hea kamuflaažiga varustanud.

How much time you spent to find Tern chick from photograph;) Nature has given them perfect camouflage.August on kuu, kui randtiiru (Sterna paradisaea) kolooniates käib aktiivne askeldamine. Pojad tuleb tugevaks toita ja ette valmistada peatselt algavaks pikaks rännakuks lõunapoolkerale. Pojad lahkuvad pesast paar päeva pärast koorumist. Sulestumine võtab aega umbes 3 nädalat. Selle aja jooksul püsivad nad koloonia piires, kus vanemad neid toidavad. Suur hulk mune ja poegi langeb polaarrebaste ja ännide saagiks. Möödujaile või kolooniasse sisenejaile saavad osaks agressiivsed ja halastamatud rünnakud, mis sihitakse häirija kõrgeimasse punkti. Sealjuures valdavad tiirud uskumatult kaunist lennu akrobaatikat. Nagu väikesed hävitajad, valvavad nad oma poegi, rünnates kartmatult iga sissetungijat. Randtiirud on nii head valvurid, et isegi mõned teised linnud kasutavad seda ära, rajades oma pesa tiirude koloonia lähedusse, saades sedasi kaitset röövlindude vastu.

Pärast oma esimest tutvust randtiirudega, ei saa ma öelda, et oleksin just meeldivat külalislahkust kogenud:) Need linnud võivad inimeste läheduses pesitsedes olla teinekord tõelised tüütused. Isegi süütutes situatsioonides, kus lihtsalt jalutad või sõidad rattal mööda teed, saad ootamatu rünnaku osaliseks või halvemal juhul ette teatamata noka laksaka otse lagipähe. Kuid mida enam ma süüvisin nende väikeste agressiivsete lindude tegemistesse, seda enam hakkasin neid imetlema. Nüüd võin öelda, et pean neid ühtedeks lemmikuteks lindude seas.

Visadus ja järjekindlus, mis randtiirule omane, on imetlusväärne ning inspireeriv. Nad lendavad maakera kuklapoolelt pika tee üles Arktikasse, et pesitseda ja järglasi anda – õnnestunult või siis mitte... Nautides igavest suve teeb see lind igal aastal ühe ümbermaailma reisi!... kattes selle käigus ca 40 000 kilomeetrit!... (kuid harv juhus pole isegi 80 000 kilomeetrit aastas) – imetlusväärne, kas pole! Teadaolevalt on tegemist pikima rändega, mida üks elusolend regulaarselt ette võtab.


Varsti valmistutakse taas lahkuma Antarktika suunas, tuult teile tiibadesse tiirud!August is the month, when there is a lot of noise and movement in the Arctic tern (Sterna paradisaea) colonies. Chicks need to be feeded well to preapre for the long journey to the southern hemisphere. The chicks leave the nest couple days after hatching. Fledging takes about three weeks, when they stay inside of the ternery where parents are feeding them. Many eggs and chicks are lost to Arctic foxes and skuas. Those who passing colony or even worse entering into it, will be attacked agressively and mercilessly, aimed to the highest point of invader. They are mastery of unbelievable acrobatics. Like little fighters, terns are watching carefully their chicks, attacking fearlessly every intruder. Arctic terns are known so good guards, that other bird species seek protection by nesting in or close to Arctic tern colonies.

After my first contacts with Arctic terns, I cannot say that I met a pleasant hospitality:) Sometimes, when nesting close to human settlement, these birds really can be annoying. Even in very innocent situations, like walk or bike on road, you could be attacked unexpectedly, or even worse get a strike to the top of your scalp. But what more I had watched and studied these aggressive birds, that much I started to admire their character. Now I have to say, they are became one of my favorites, with no doubt!

Their enduringness and strenuousness are admirable and inspiring. They fly from the other end of the planet long way up to north to nest on their summer breeding sites – successfully or not... They enjoy a life of perpetual summer, making one circumnavigation of the globe every year!... travelling around 40 000 kilometers!... (in some examples, and it's not rare even 80 000km) – admirable, isn’t it! This is by far the longest regular migration by any known animal.


Soon they will leave towards Antarctica – have a great wind beneath your wings!Randtiiru poeg süüa nurumas, Teravmäed 2009 / Arctic Tern chick asking for food, Svalbard 2009

Saturday, August 13, 2011

Seemnete pelgupaik / Refuge for the seeds

maailma seemnepank Teravmägedel, virmalised, Global Seed Vault, aurora borealis
Siia, Teravmägede mahajäetud söekaevanduskäiku mäeküljel, on rajatud Maailma seemnepank, mille eesmärgiks on tagada loodusliku mitmekesisuse püsimine ja olla valmis juhuks kui...miski siin planeedil peaks minema väga viltu...
Aidas on umbes pool miljonit seemnenäidist!

Kui asja vastu rohkem huvi, siis järgi linki!


Here, in an abandoned coal mine at Svalbard, is constructed Global Seed Vault, which has a mission to provide insurance for natural diversity of agricultural crops and to be ready for just in case if...something might go very wrong on this planet...

Vault contains ca half a million seed samples!

If interested more, then follow the link!


Maailma seemnepanga sissepääs Teravmägedel, 2010 märts / Entrance of the Global Seed Vault in Svalbard, March 2010

Saturday, August 6, 2011

Udused hommikud / Misty mornings

udune hommik Eestimaa rabas, misty morning in the bog of Estonia
August – uduste hommikute kuu – on alanud. Ööd jahenevad ja iga uue päeva koidik annab nüüd tunnistust sellest, et sügis pole enam kaugel.


August – the month of misty mornings – has begun. Nights are getting colder and every dawn of new day gives signs now, that fall is not far anymore.Eestimaa rabamaastik hommikuudus, august 2011 / Estonian bog landscape in the morning mist, August 2011