Monday, August 29, 2011

Zeppelini mägi / Zeppelin mountain

white world images, Zeppelin mountain, Zeppelini mäed, mäed, Moon, Kuu, Svalbard, Spitsbergen, Teravmäed, Ny-Ålesund, NILU, atmospheric research station, atmosfääriteadus
Ny-Ålesundi teadusjaamade asula kohal, mis üks maailma põhjapoolsemaid püsiasustusi (78,9° põhjalaiust), kõrgub Zeppelini mägi (554m). Mäetippu, kuhu viib köisraudtee, on rajatud atmosfääri uurimise observatoorium, kus peatähelepanu pööratud õhu keemilisele koostisele. See on üks sarnaste jaamade rahvusvahelisest võrgustikust (Global Atmospheric Watch network). Peamised operaatorid seal on NILU (Norwegian Institute for Air Research) ja Stockholmi ülikool. Siin jälgitakse nii kasvuhoonegaaside konsentratsioone, orgaanilist ja anorgaanilist saastet, raskemetallide konsentratsiooni, osooni ja palju muud iseäranis atmosfääri keemiaga seotut. Vaatlusprogramm on kaasatud mitmetesse rahvusvahelistesse projektidesse.

Mäe enda nimi viitab muidugi kuulsale õhulaevale (tsepeliin) Norge, mis 1926. aastal Amundseni, Nobile ja Ellsworthi eestvõttel oma edukat lendu üle põhjapooluse just siit asulast alustas.Over the settlement of research stations in Ny-Ålesund, one of the world’s northermost settlements (78,9° N), towers Zeppelin mountain (554m). At the top of the mountain, which is accessed by cable car, is builted atmospheric research station, where main attention is provided to the air chemistry. This station is part of the international network of similar others (Global Atmospheric Watch network). Main operators in Zeppelin station are NILU (Norwegian Institute for Air Research) and University of Stockholm. Here is monitored greenhouse gases, organic and inorganic pollution, distribution of toxic pollutants like heavy metals, as well as ozone and many other consentrations/substances. The monitoring programme is engaged and active in several international projects.


Mountain name itself, indicates to famous airship (zeppelin) Norge, what in 1926 started here, in this settlement, for the successful flight over the North Pole, initiated by Amundsen, Nobile and Ellsworth.Zeppelini mäe uurimisjaam kuuvalgel ööl, märts 2009 / Zeppelin mountain research station in moonlight night, March 2009