Thursday, January 31, 2013

Kätte sain! / Gotcha!

Randtiiru saadab püügiedu.


Successful catch for the Arctic Tern (Sterna paradisaea).


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012

Sunday, January 27, 2013

Kõrgeim Baltimaades / Highest in Baltics

Suur-Munamägi ja Plaksi küla


The Great Egg Hill and Plaksi village.


Eesti 2012 / Estonia 2012

Tuesday, January 22, 2013

Tõus jäämäel / Ascent on the iceberg

Mõnikord on see võimalik.


Sometimes it can be done.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Saturday, January 19, 2013

Millest oled sa tehtud! / What are you made of!


Ma ei tea küll paremat kohta, mis inimese meelekindluse ja kannatuse sedavõrd proovile paneks, kui seda Põhja-Jäämeri võib teha. Liikumine ebakindlal aluspinnal, mis ise on pidevas liikumises ja muutumises, on omamoodi kogemus, mis aegajalt südame alt õõnsaks teeb. Vaatad näkku oma sügavaimatele hirmudele.
Inimene on üks tujukas olend. Tema meeleolu võib olla muutlik. Pean seda üsna inimlikuks. Kui mitmeid kordi tundsime, et me ei vea välja...ja kui mitmeid kordi tundsime, et saame hakkama. Täna polnud eilne ja homne polnud tänane. Ma pole küll kusagil varem loodusjõudu sedavõrd ehedal kujul tunnetanud. Kui armetud me vahel olime :)

"Ainsa elusa kübemekesena rändab ta läbi surnud maailma tontlike lagendike, värisedes oma hulljulguse pärast, tundes, et ta elu pole rohkem väärt kui viletsal ussikesel. Kutsumata tulevad kummalised mõtted, ja kõigi asjade olemus otsib väljendust. Inimest valdab hirm surma, jumala, kõiksuse ees, lootus ülestõusmisele ja elule, igatsus surematuse järele - aheldatud olemuse asjatu püüd. Kui üldse kuskil, siis ainult siin on inimene üksi oma jumalaga."

Jack London "Valge vaikus"


I do not know better place, what could put mans spirit and patience to such a test, as it can be done by Arctic Ocean. It is a unique experience to walk on an uncertain surface, what itself is in a constant move and change. That makes you feel hollow inside. You are facing some of your deepest fears.
Man is a moody creature, whose state of mind can be variable. I find it to be rather human. How many times we felt that we not gonna make it...and yet, how many times we felt that we can handle it. Today was not as yesterday and tommorrow was not as today. I have never before felt power of nature in so quintessential way. How miserable we sometimes were :)

"Sole speck of life journeying across the ghostly wastes of a dead world, he trembles at his audacity, realizes that his is a maggot's life, nothing more. Strange thoughts arise unsummoned, and the mystery of all things strives for utterance. And the fear of death, of God, of the universe, comes over him - the hope of the Resurrection and the Life, the yearning for immortality, the vain striving of the imprisoned essence - it is then, if ever, man walks alone with God."

Jack London "The White Silence"


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Thursday, January 17, 2013

Väljavaade - helge või trööstitu? / Outlook - bright or bleak?

Süstaga aerutades on vaatenurk tunduvalt madalam kui seda suusatades. Seetõttu on raske edasiliikumise teed prognoosida. Aga seda on vaja teha, kui ollakse keset lahvanduste ja ujuvate jääpankade kaost. Kõik teed ei vii siiski lõuna poole. Audun ajab end püsti, et otsida võimalikku läbipääsu.


The one who's paddling has much lower angle of view than the one on skies. Finding an optimal route ahead is therefore even harder. But you need to search it if you are in the middle of the chaos of open leads and ice floes. Not all the possible roads lead you to South. Audun stands up to scout for the possible passage.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012
ARCTIC RETURN ADVENTURE TOUR

Thursday, January 10, 2013

Viiejalgne / Five legged

Üks viiejalgne olend on kuuvalgel ööl hilja peale jäänud.

Eredaid elamusi ja meeldejäävaid tabamusi kõigile looduspiltnikele alanud aastaks!


One five legged creature on a late hour in a moonlit night.

Vivid experiences and memorable captures to all nature photographers for the started year!


Lõuna-Eesti 2009 / South-Estonia 2009

Tuesday, January 8, 2013

Kui päev saab läbi... / When the day is over...

...on käes vaikuse ja rahu aeg. See on mõtiskluste aeg.
Päikese kadumine isegi krõbedas pakases jätab ometi sooja tunde. Küllap on selle olemuses sedavõrd palju homse lootuse sütitavat toimet.
Uus koit toob uut energiat ja õhtune lootus sisendab usku järgnevaks päevaks.


...it's time for silence and peace of mind. It's a meditative time.
Even in bitterly cold setting sun could leave a warm feeling. Perhaps because it has so much warmth from the hope of a new day.
New dawn brings new energy and last eve hope gives a faith for the coming day.


Päike magama heitmas Haanja metsade ja küngaste taha / Sun sets up sleep behind the woods and hills of Haanja upland