Thursday, January 31, 2013

Kätte sain! / Gotcha!

Randtiiru saadab püügiedu.


Successful catch for the Arctic Tern (Sterna paradisaea).


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012