Thursday, January 17, 2013

Väljavaade - helge või trööstitu? / Outlook - bright or bleak?

Süstaga aerutades on vaatenurk tunduvalt madalam kui seda suusatades. Seetõttu on raske edasiliikumise teed prognoosida. Aga seda on vaja teha, kui ollakse keset lahvanduste ja ujuvate jääpankade kaost. Kõik teed ei vii siiski lõuna poole. Audun ajab end püsti, et otsida võimalikku läbipääsu.


The one who's paddling has much lower angle of view than the one on skies. Finding an optimal route ahead is therefore even harder. But you need to search it if you are in the middle of the chaos of open leads and ice floes. Not all the possible roads lead you to South. Audun stands up to scout for the possible passage.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012
ARCTIC RETURN ADVENTURE TOUR