Tuesday, October 25, 2011

Ustavad semud / Faithful fellows

Siberi koerad Tara triivil, Siberaian dogs on Tara drift

Tiksi ja Zagrei, kaks kamraadi Siberist, olid ustavad meeskonnakaaslased kogu Tara triivi jooksul. Praeguseks on nad jätnud oma maise teekonna ja rändavad loodetavasti kusagil parematel jahimaadel. Olgu neil siis jalg kerge ja hingel arktilist avarust. Puhake rahus! Jääme teid mäletama vahvate semudena.


Tiksi and Zagrey, two comrades from Siberia, were faithful members of the crew during the entire drift of Tara. For now, they both have left Earthly journey and hopefully moved to better hunting grounds. Wish them light foot and expanse of arctic for their souls. Rest in peace! You will be remembered as the great fellows.


Tiksi (vasakul) ja Zagrei, Tara triiv 2007 / Tiksi (left) and Zagrey, Tara drift 2007