Thursday, October 13, 2011

Koostöö / The collaboration

inimene ja koer ületamas jää lahvandust, a man and dog crossing the lead

Kuigi koera peetakse inimese parimaks sõbraks ja sellel sõprusel on pikk ajalugu, ei pruugi see ometi tähendada, et need kaks alati ühel meelel oleksid. On hetki, kus nende arvamused võivad lahku minna ja koostöö mitte nii ladusalt sujuda - või vähemasti mitte nii sünkroonselt. Seda iseäranis juhul kui kokku saavad kaks kanget karakterit. Aga egas need pisinüansid siis veel sõpru lahuta:)

Minu siirad vabandused sõber Audunile, et ma jultunult kaamera taga kaadreid klõpsisin, selle asemel et talle appi rutata. Pealegi, oli see ju kõigest sulaveelomp;)


Despite the fact, that dog has been considered as a best friend of man, and this friendship has a long history, it still doesn’t have to mean that these two always have to see eye to eye on all things. There are moments, where their views can diverge and and collaboration just not works so smoothly - or at least not so synchronized. It can particularly happen, when there will meet two strong characters. But of course, none of these small nuances can separate good friends:)

My sincere apologies to friend Audun, that I cruelly kept shooting frames behind the camera, instead of running to help him. After all, it was just a melt pond;)


Tara ekspeditsioon, Põhja-Jäämeri 2007 / Tara expedition, Arctic Ocean 2007