Monday, September 16, 2013

Otsustav hetk / The decisive moment

Ühe jääskulptuuri jaoks on kätte jõudnud elu otsustav hetk. Shakespeare'i parafraseerides võiks nüüd küsida - minna või mitte minna. Paraku ei näi seekord lõpuks ikkagi valikut olevat, sest vaateplatvormiks olev sein on samuti jää, mis varem või hiljem ikkagi sulab.
Kuid sarnasel viisil on meiegi elu täis neid otsustavaid hetki, ja kes siis ütleks meile, millise valiku kasuks otsustama peaksime. Kas usaldame oma sisetunnet, võtame me julguse astuda vastu väljakutsele, või eelistame hoopiski turvalisemat ja järgiproovitut. Raske öelda, sest iga kord võib olla erinev.

Võin vaid nii palju öelda, et pärast mõnda päeva kohal viibides jäi see jäätükk minust ikka sinna oma otsust vaagima.


For one ice sculpture the decisive moment of its life has been reached. Paraphrasing Shakespeare one could ask now - go or not to go. Unfortunately, ultimately there is still no choice at this case as the viewpoint where it stands is also formed by ice. And that ice sooner or later must melt anyway.
But in a similar manner our life can be full of these decisive moments and who could tell us then what choice we should make. Do we trust our internal feeling, have we a courage to face the challenege, or perhaps would better stay on the safe side. Hard to say as every case can be different.

All what I can say, is that when I left that place after some days, this ice piece had still not made up its mind.


Gröönimaa 2008 / Greenland 2008