Saturday, December 3, 2011

Veepinnal jooksja / The surface runner

 lunn õhku tõusmas, Atlantic puffin (Fratercula arctica) taking off

Lunni ehk põhjalunni (Fratercula arctica) jaoks ei ole veest õhku tõusmine nõnda kiire ja sujuv kui mõne teise veelinnu puhul. Kuid see-eest püüab ta pilku oma värvikireva ja tugeva nokaga.
Lunn on keskmise suurusega alklane (pikkus 30cm ja kaal 300-600g). Vähem kui 1% kogu populatsioonist pesitseb Kõrg-Arktilises regioonis. Populatsioonisisene suuruse erinevus järgib lõuna-põhja suunalist gradienti terve levikuala ulatuses. Teravmägedel pesitsevad lunnid on suurimad. Enamik neist pesitseb Karusaarel, kuid mõned on leidnud kodupaiga ka Spitsbergeni saare lääne- ja põhjarannikul. Kokku on Teravmägedel teada umbes 50 kolooniat. Siinsed kolooniad on arvult ja pesitsus tiheduselt väiksemad kui need, mis lõunapool asuvad. Subarktilises regioonis pesitsevad lunnid arvukalt väikestes koobastes järsakute ülaserval. Sobiva pinnase puudumine ja igikelts ei võimalda analoogset pesitsusviisi harrastada Teravmägedel. Nii tuleb neil sarnaselt teiste alkidega leppida järsakute kaljunukkidega. Lunnid munevad vaid ühe muna ja mõlemad vanemad võtavad vahetustega osa selle haudumisest, mis kestab 40-50 päeva. Täiskasvanuks saanuna on lunnil head väljavaated jõuda 30 eluaastani või veelgi enam.


For the Atlantic puffin (Fratercula arctica) taking off from water is not so smooth. Yet, this bird certainly catch the eye due to its strong colorful beak.
The Atlantic puffin is a medium-sized alcid (length 30cm and weight 300-600g). Less than 1% of the population breeds in the high-arctic marine zone. There is a size difference that follows a gradient from south to north across their distribution. Puffins on Spitsbergen are the largest ones. Most birds breeds in Bjørnøya, but some are at home on the West and North Coast of Spitsbergen. A total of 50 colonies are known in Svalbard. Colonies are smaller and less dense than those further south. In the sub-Arctic, Puffins breed in large numbers in small caves on the top edge of steep cliffs. Lack of suitable soil and permafrost make this mostly impossible in Svalbard, so they have to breed on ledges of steep cliffs, as other auks. They only lay one egg, and both parents take shifts incubating for 40-50 days. Once fully grown, Puffin has a good chance to reach an age of 30 years or even more. 


Lunn hoovõtul, Teravmäed 2009 / Atlantic puffin taking off, Spitsbergen 2009