Monday, December 3, 2012

Ühel päeval / One day

Kohtasin üht vahvat tüüpi ja ütlesin talle: "Tere!"
"Tere ise kah!", vastas ta.
"Vaata!...vot nii suureks kord kasvan ma!"

Suvi läheneb lõpule. Sel randtiiru (Sterna paradisaea) pojal on hea šanss alustada peagi pikka rännakut lõuna poole ja elada veel kaua. Tiibade proov näitab, et varsti võib lennata küll.
Randtiirud on koloonia linnud ja kogu koloonia kaitseb pesi halastamatu visadusega. Siiski on see väga karm aeg, mis pojad peavad suureks kasvades üle elama. Pesitsemine maapinnal avamaastikul teeb tiirude munad ja pojad väga haavatavateks. Kaks peamist vaenlast, polaarrebane ja jääkajakas, külastavad kolooniat püsivalt.


I saw a cool guy and said: "Hello!"
"Hey you too!", it replied.
"Look!...How big I will be one day!"

Summer comes to an end. This Arctic Tern (Sterna paradisaea) chick has a good chance to start a long journey to the South and live long. Test of the wings shows that soon it will fly.
Arctic Terns are colony birds and the whole colony protects nests mercilessly. Yet, it's a very dangerous time what tern chicks have to come through while growing up. Nesting on an open ground makes eggs and chicks very vulnerable. Two major enemies - Arctic Fox and Glaucous gull - persistently visiting colony.


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012