Friday, December 14, 2012

Kambavaim / Gang spirit

Need linnud armastavad kambas lendamist. Kui üks neist koloonias leiab lendamiseks hea põhjuse, siis näivad paljud teisedki sellega igati nõustuvat - "Aga miks ka mitte!"
Väikealgid (Alle alle) ehk ürrid on pesitsuskoloonias üsna lärmakad linnud, kuid ei tee häält merel toitu otsides.
Väikealkide lühikesed tiivad töötavad kiirelt ja nende lend näib mõneti ebastabiilne. See tundub üsna energiakulukas olevat. 
Jääkajakas ja polaarrebane on nende peamised vaenlased. Kuid mõningatel juhtudel, nii uskumatu kui see ka ei tundu, on isegi jääkaru nähtud nende mundest toituvat - lind ise on kõigest 19-21 cm pikk! Võib ette kujutada kui paljukest saab jääkaru mõnest munast.


These birds love flying in flocks. If one in colony finds a good reason to fly then many of them seems to fully agree - "Why not!"
Little auks (Alle alle), also known with a name Dovekie, are rather noisy at the breeding colony but are silent at sea.
In flight, Little Auks appear unstable and swift with fast whirring wing beats due to the short wings. This must take a lot of energy.
The Glaucous gull and the Arctic Fox are the main predators on Little Auks. But in some cases, believe or not, the Polar Bear has also been reported to feed on their eggs - the bird itself is just about 19-21 cm in length! One can imagine how much bear can get from some eggs.


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012


Lühike helipilt kolooniast siia juurde / A small soundtrack by Little Auks at the colony