Monday, September 5, 2011

Mastid jäätunud horisondil – nii see algas... / Masts at the frozen horizon – so it began...

Tara drift, Arctic Ocean, transpolar ice drift, Fram, Tara jäätriiv, Põhja-Jäämeri, Arktika, Tara Arctic
Arktika jääkatte kaart koos Tara triivi trajektooriga, Arctic sea ice map with drift trajectory of Tara
Nendel päevadel, täpselt 5 aastat tagasi, algas 78. põhjalaiuselt, kusagil põhja pool Uus-Siberi saari, rekordilisena ajalukku läinud rännak üle Põhja-Jäämere. Tara, üks väga eriline kuunar, täitis oma missiooni peaaegu poolteist aastat hiljem, kui vabanes Frami väinas Arktika paakjää kütkest. Noil alguspäevadel septembris 2006 ei teadnud keegi, kuidas see kõik lõpeb. Ainult suur lootus eksisteeris ja palju ootusi oli pandud sellele omalaadsele laevale. Tara alustas oma triivi ligikaudu samast paigast, kus Nanseni Fram rohkem kui sajand tagasi, saades teiseks aluseks maailma ajaloos, kes on edukalt lõpetanud sellise transpolaarse jäätriivi. Mul oli õnne saada osa sellest suurest seiklusest. Kusagil endas ma tean, et mis iganes seiklusi elul mulle veel varuks on, jääb ometi see kõnealune hoidma oma erilist kohta südames.
Tara on alus, kes ühendanud väga paljusid inimesi üle maailma. Neid võib mingis mõttes kutsuda hellitavalt üheks suureks pereks.

Kui soovid rohkem teada Tara ja Frami ning nende saavutuste kohta, siis järgi linke:
http://arctic.taraexpeditions.org/
http://et.wikipedia.org/wiki/Fram

http://www.frammuseum.no/

Täna on Tara seilamas jäävabadel meredel ümber maakera, ja nagu juba tavaks, siis seegikord tehes seda teaduse, keskkonna ja inimeste hüvanguks.
Jälgi retke kulgu siit: http://oceans.taraexpeditions.org/

On Põhja-Jäämere triivi alguse aastapäev ja mõnda aega nüüd postitan siin jäädvustusi sellelt unustamatult seikluselt. Olgu see väike tänuavaldus Tarale ja tema inimestele!These days, 5 years ago, one remarkable, record breaking journey across the entire Arctic Ocean started from 78 North, somewhere north of the New Siberian Islands. Schooner Tara completed her mission after nearly one and half year later, when released from Arctic pack ice in Fram strait. On those days in September 2006 nobody really knew how it will end up, only great hope existed and many expectations were put on this extraordinary ship. Tara started her drift nearly the same place, where Nansen’s Fram more than century ago, becoming the second vessel in the world, who has been successfully accomplished such a transpolar drift. I was lucky to be part of this great adventure. Somewhere inside me I know, that whatever great adventures life has for me more, this particular one stands on it’s special place in my heart.

Tara is a ship, who has been connected many people around the world, which could in some sense call as a big family.

If you want to know more about Tara and Fram, and their achievements, please follow the links:

http://arctic.taraexpeditions.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fram
http://www.frammuseum.no/

Today Tara is sailing around the globe on the ice free oceans, and like used to be, on behalf of science, environment and mankind. Get in touch: http://oceans.taraexpeditions.org/
It’s an anniversary of the beginning of Tara Arctic drift. For a while now I will be posting captures from this adventure. Let it be as a small tribute for Tara and her people!

Tara jäätriivi algus, september 2006 / The beginning of Tara ice drift, September 2006
Figure credits: sea ice map from University of Bremen, graphics EL jaanuar 2008