Saturday, September 10, 2011

Hüppamise hooaeg / Leaping season

Tara, Arctic Ocean, Põhja-Jäämeri, leaping, hüpe, lead, lahvandus, Audun, Tiksi
Suvi 2007 oli Arktikas erakordselt soe. Lume ja merejää sulamine oli intensiivne. See tõi kaasa sulamisperioodi lõpuks septembris rekordilise merejää miinimum ulatuse – madalaim väärtus, mis alates satelliitide seire algusest 1979 iialgi mõõdetud. Kui Arktika septembri merejää ulatuse keskmine väärtus arvestatuna perioodi 1979-2000 kohta oli 7,04 miljonit ruutkilomeetrit, siis 2007 oli see väärtus kõigest 4,28 miljonit ruutkilomeetrit.
Tara oli sel ajal seal, keset Põhja-Jäämerd, ja ma pean möönma, et oma igapäevast elu elades saime me seda mitmel viisil ka omal nahal tunda.

Täna me teame, et käesoleva aasta september on juba teisele kohale jõudnud! Eks näis, mis järelejäänud päevad toovad...


Summer 2007 in the Arctic was extraordinarily warm. Snow and sea ice melt were very intensive. This resulted with a record-breaking minimum sea ice extent at the end of the melt season in September – lowest value what ever been measured since satellite monitoring began in 1979. When average value of September sea ice extent from 1979 – 2000 was 7,04 million square kilometers, then 2007 this value was only 4,28 million square kilometers.
Tara was there, in the middle of the action and I have to admit that we really felt that in several ways as living our daily life.

Today we know, that September 2011 is already placed as second lowest value! We’ll see soon what remaining days will bring...

Audun ja Tiksi hüppel üle lahvanduse, Põhja-Jäämeri suvi 2007 / Audun and Tiksi leaping across the lead, Arctic Ocean summer 2007