Tuesday, November 15, 2011

"Ebatüüpiline" november / "Untypical" November

sügise lehed metsa all, fall colors on the forest ground

Novembrit peetakse ilmselt üheks kõige ebafotogeenilisemaks kuuks, vähemasti kui lugeda tüüpilisi maastikufoto näpunäiteid. Rõhutada tuleb siinjuures sõna “tüüpiline”...ilm on enamasti sombune ja valgus kahvatu-hall, loodus on kaotanud oma kireva sügisese värvirüü ning esimene lumi pole veel maapinda katmas. See on ülemineku kuu, kus uus pole veel päral, kuid vana on juba lahkunud. Tundub, nagu teeks loodus oma viimast hingetõmmet, enne “valge vaikuse” saabumist. Kuid kas pole just ebatüüpilisuse puhul väljakutse suurem ja olukord seda kütkestavam?
Jalutasin sünges hilisõhtuses metsas...kui ühtäkki juba eemalt püüdis pilku väike värvide bukett, mis avastamisrõõmu kinkides silma särama pani. Hämariku sinakas valgus varjulises metsas võimendas looduse hääbuva kunstiteose värve veelgi.

Selliselt võib asju tõlgendada ka teises tähenduses. Mulle on ikka meeldinud mõelda, et õnne emotsioon peitub väikestes asjades, mitte külluses ja suursugususes. Ja neid väikeseid asju tuleb sul otsida! Küllap on see midagi, mida sa ei peakski tundma ega leidma iga päev – poleks ta ju siis enam õnnehetk, vaid järjekordne tüüpiline päev sinu elus.


Here, November is probably one of the most unphotogenic month of the year, when one counting typical landscape photography top tips. But exactly “typical” is the word...weather is mostly overcast with dull light, nature has lost its fall colors and ground hasn’t yet covered with the first snow. It’s a transfer month, where new hasn’t arrived, but old has already left. Feels like nature takes the last breath before the “white silence” comes. But, doesn't things get more challenging and fascinating when exactly untypical exists?
One late evening I walked in dark woods...when unexpectedly, from a distance already, one small bouquet of colors caught the eye and the joy of finding made them shine. Bluish ambient light of dusk in shady woods emphasised colors of this nature vanishing artwork even more.

Things like these could also be construed in other meaning. I have loved to think, that emotion of happiness is hidden in little things, not in grandiosity or abundance. And these little things - you must to look for them! Perhaps it is something you should not feel nor find every day – otherwise it simply wouldn’t be the moment of happiness, but another ordinary day in your life. 


Lõuna-Eesti metsad, november 2011 / South-Estonian woods, November 2011